Obecní knihovna Nemojany

OBECNÍ KNIHOVNA NEMOJANY

Adresa

Nemojany 113

683 03

E-mail

knihovnanemojany@gmail.com

Facebook

Facebook

Provozní doba

Úterý 15.00 – 18.00

Návštěvy

Aktualizováno

10. 10. 2019

Celé Česko čte dětem Březen měsíc čtenářů Den pro dětskou knihu Týden knihoven 2015 Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2017 JMK Týden knihoven 2019 Jižní Morava čte

Akce

Jak se tvoří detektivky (3. 10. 2019)

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se v naší knihovně konala v rámci Týdne knihoven beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou. Téma bylo „Jak se tvoří detektivky“. Pan Češka posluchačům povykládal o svých literárních začátcích a zajímavé i těžké cestě spisovatele. Dozvěděli jsme se, jak přišli na svět jeho literární hrdinové i kde bere inspiraci při tvorbě detektivek. Zajímavostí bylo, že v jedné z detektivek figuruje také třešeň na louce u kostela sv. Martina. Jako bonus nám pan spisovatel řekl pár slov ke své historické a dětské tvorbě. Na závěr byl prostor pro dotazy, koupi knih a malou autogramiádu. A protože se pan Češka cítil v naší knihovně příjemně, tak prý nebude místem vraždy v některé z jeho dalších knih :-).


Beseda se Stanislavem Češkou Beseda se Stanislavem Češkou


Celý svět v Nemojanech (1. 7. - 31. 8. 2019)

Přes prázdniny byla sice knihovna zavřená, ale rozhodně nezahálela. V této době prošla knihovna druhou etapou rekonstrukce. A pro čtenáře i příznivce jsme vyhlásili prázdninovou výzvu „Celý svět v Nemojanech“. Vyzvali jsme tak čtenáře, aby nám posílali pohlednice ze svých prázdninových cest po Česku i zahraničí. Ve schránce se sešlo celkem 16 pohledů s milými pozdravy, které nás potešily a povzbudily při probíhající rekonstrukci. Děkujeme vám!


Celý svět v Nemojanech


Pasování prvňáčků na čtenáře (13. 6. 2019)

Máme nové čtenáře – pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo druhý červnový čtvrtek. Noví čtenáři za podpory svých spolužáků předvedli, jak se naučili číst, složili čtenářský slib a král Rudolf I. (kronikář obce p. Rudolf Klacek) je pasoval do řádu čtenářů. Na památku dostali pasovací listinu, placku s nápisem „Už jsem čtenář“ a knížku.


Pasování prvňáčků na čtenáře Pasování prvňáčků na čtenáře


Čtenářský maraton (13. 6. 2019)

Ve čtvrtek 13. června v rámci akce Celé Česko čte dětem byl ve spolupráci se ZŠ Nemojany uspořádán Čtenářský maraton. Děti byly rozděleny do skupin a plnily různé úkoly. Na stanovišti v knihovně měly za úkol rozplést Popletenou pohádku.


Čtenářský maraton Čtenářský maraton


Přátelská návštěva čtenářek z Drnovic (11. 6. 2019)

V úterý 11. června navštívily naši knihovnu v hojném počtu čtenářky z Drnovic s knihovnicí paní Ladislavou Růžičkovou. Návštěva proběhla v přátelském duchu, čtenářky se dozvěděly něco o naší knihovně, o Nemojanech, byla jim umožněna prohlídka školy a školky. Připraveno bylo malé občerstvení a o kulturní program se postaraly malé děti z mateřské školky.


Návštěva čtenářek z Drnovic Návštěva čtenářek z Drnovic


Knihovnice v Nepálu (30. 5. 2019)

Předposlední májový den jsme se sešli v knihovně, abychom navštívili další kus světa. Tentokrát jsme vyrazili do Nepálu. Průvodce nám dělala paní Eva Kalivodová, vyškovská knihovnice, proto název akce „Knihovnice v Nepálu“. Díky paní Kalivodové jsme poznali Nepál všemi smysly. Zhlédli jsme úžasné fotografie, zaposlouchali se do jejího poutavého výkladu, cítili jsme příjemnou vůni vonné tyčinky, ochutnali nepálský čaj Masala a pro štěstí si sáhli na modlitební praporky. Celá akce se nesla v příjemném komorním duchu. Zájem o téma potvrdila řada otázek z publika. Děkujeme paní Kalivodové za příjemně strávený večer, rozšíření obzorů a motivaci k dalším cestám.Divadelní představení (16. 3. 2019)

V sobotu 16. 3. 2019 proběhla v sokolovně v Nemojanech dvě divadelní představení. Odpolední s názvem „Hrnečku, vař“ bylo pro naše nejmenší a večerním představením „Hra na Zuzanku“ byli potěšeni zase dospělí diváci. Děkujeme Divadlu Strom a Divadelnímu spolku Dialog za krásná představení.


Divadlo Hrnečku, vař Divadlo Hra na Zuzanku


Povídání o pejskovi a kočičce pro děti z MŠ (14. 3. 2019)

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 navštívily naši knihovnu děti z mateřské školy. Děti ještě číst neumí, ale rády si pohádku poslechnou nebo o knížkách popovídají. Na programu bylo nejen čtení, povídání, ale i „vaření“ :-). Děti při čtení pohádky z knížky Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ upekly krásný dort. K jídlu tedy nebyl (jen pro pejska a kočičku), ale aspoň je nebolelo bříško, jako toho zlého psa z pohádky.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: https://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Povídání o pejskovi a kočičce Pečeme dort


Den knih pro ženy aneb MDŽ v knihovně (8. 3. 2019)

V pátek 8. 3. 2019 jsme v knihovně přivítali ženy všech věkových kategorií u příležitosti Dne knih pro ženy a MDŽ. Akce se nesla v duchu příjemného posezení s drobným občerstvením. Ženy si mohly vybírat z nových knih a audioknih. Proběhla také premiéra časosoběrného videa o Nemojanech a okolí. Každá žena odcházela nejen s úsměvem na rtech, ale i růžičkou.


MDŽ MDŽ


Beseda nad knihou s Josefem Špidlou (15. 2. 2019)

V pátek 15. 2. 2019 zavítal do naší knihovny pan Josef Špidla, který publiku představil svoji poslední knihu „Hoř, ohýnku, o mou duši se už čerti perou“. Poutavě povyprávěl o těžké době, do které je děj knihy zasazen, a o její souvislosti s Vyškovem. Součástí besedy byl také prodej knihy a autogramiáda.


Beseda s Josefem Špidlou Autogramiáda Josefa Špidly


Mezinárodní den darování knihy (14. 2. 2019)

14. únor je Mezinárodním dnem darování knihy. Obecní knihovna Nemojany proto v tento den vyslala do světa putovní knihu. Její cestu můžete sledovat na www.knihovnanemojany.wz.cz/putovnikniha.htm.
Ve stejný den jsme také darovali knihu Krajina příběhů: Drahanská vrchovina několika seniorům v obci.


Putovní kniha Darované knihy


Setkání nad mapou Nemojan (13. 2. 2019)

Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo v knihovně „Setkání nad mapou Nemojan“. Dostavilo se několik „starousedlíků“ a díky nim se podařilo pojmenovat místní komunikace jak názvy zažitými, tak názvy novými. Taktéž se vzpomínalo na časy minulé a na závěr byl promítnut starý film, který zachycuje rybářské závody na rybníku Chobot.


Setkání nad mapou Nemojan


Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem (29. 1. 2019)

V úterý 29. ledna byl pro děti z mateřské a základní školy den D, den s Dudkem, den s ilustrátorem Adolfem Dudkem :). Vystoupení nesoucí název „Pohádkové kreslení“ mělo velký úspěch. Adolf Dudek svojí energií a humorem dokázal vykouzlit úsměv na všech malých tvářích, do mírných rozpaků uvedl paní učitelky, které se staly aktérkami vystoupení, a prostě byl skvělý!!! Na závěr uspořádal autogramiádu, na které dětem věnoval svůj autogram (obrázek ptáka dudka) na ruku nebo na čelo, což bylo pro děti taktéž velmi atraktivní.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Kreslení s Adolfem Dudkem Kreslení s Adolfem Dudkem


Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou (18. 12. 2018)

Poslední akcí roku 2018 byla beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou, která přijela s programem pro děti na vánoční téma. Dětem nejprve povyprávěla jak taková knížka vzniká, kolik dá práce spisovateli a kolik nakladateli. Pak si s dětmi povídala o vánočních zvycích v různých koutech světa, o tom, jak probíhají Vánoce u nás, jaké tradice se dodržují a přitom četla ze svojí knížky o nezbedné čertici Lili, která se i se svým kamarádem Jonášem dostane nedopatřením do světa lidí.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Beseda s Petrou Martiškovou Beseda s Petrou Martiškovou


Cestovatelská přednáška „Od Jasiny do Aše republika je naše“ (14. 12. 2018)

Velmi rádi jsme v pátek 14. prosince 2018 v naší knihovně přivítali cestovatele Radima Kejíka. Tentokrát jsme zůstali na území bývalého Československa a „procestovali“ ho od nejzápadnějšího bodu – Aše k nejvýchodnějšímu – Jasině na území tehdejší Podkarpatské Rusi s využitím mnoha různých dopravních prostředků od kola až po letadlo. Cestovatelé i my jsme si tak připomněli 100. výročí vzniku ČSR. Někteří z nás si připadali jako ve „Foglarovce“, někteří obdivovali urbexové střípky a všichni jsme se přesvědčili, že za zajímavými místy nemusíme jezdit daleko. Pro všechny to byl příjemně strávený večer a motivace pro vlastní cesty. Děkujeme panu Kejíkovi i panu Panákovi za jejich přednášku a těšíme se na další v novém roce.


Publikum Radim Kejík


Mikuláš v knihovně (5. 12. 2018)

Ve středu 5. prosince 2018 zavítal do naší knihovny Mikuláš i se svou družinou čítající dva anděly a dva čerty. Mikulášova družina se přišla zeptat 10 dětí, jestli byly hodné, uklízely si, jedly zeleninu a ovoce a nezlobily rodiče a sourozence. Ukázalo se, že děti hodné jsou, tam, kde mají rezervy, se polepší, a tak je mohli andělé obdarovat. Čerti nakonec odešli s prázdnou a na památku (nejen jim) zůstane společná fotka a pěkný zážitek.


Mikuláš 2018


Vyhlášení vítězů „Knižní výzvy 2018“ (23. 11. 2018)

V pátek 23. listopadu v podvečerních hodinách proběhlo vyhlášení vítězů Knižní výzvy 2018. Již druhým rokem se naši čtenáři do výzvy zapojili, za což jim děkujeme. Díky výzvě máte možnost sáhnout po knížce, kterou byste jindy třeba minuli. Knižní výzvu dokončilo pět dospělých a jeden dětský čtenář. Součástí vyhlášení vítězů bylo nejen předání účastnického listu a drobných dárků, ale především vylosování vždy jednoho zástupce z každé kategorie, který se zúčastní slavnostního vyhlášení v KKD Vyškov. V letošním roce měla v kategorii dospělých štěstí paní Helena Kamasová a v kategorií dětí Matyáš Bartošík. Gratulujeme!


Knižní výzva 2018


Vyhlášení výsledků soutěže „Jižní Morava čte“ (23. 11. 2018)

V pátek 23. listopadu dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků soutěže v rámci projektu „Jižní Morava čte“. Do soutěže se zapojily děti ze základní školy v Nemojanech, Tučapech a Komořanech. Jednalo se o literární a výtvarnou soutěž na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Představy byly různé a nejvíce porotu oslovilo kolektivní dílo dětí ze základní školy v Nemojanech s názvem „Robotická vesnice“. Vítězné práce dětí byly zaslány do MZK v Brně, kde bude probíhat výběr nejlepších prací v rámci celého Jihomoravského kraje.


Vyhlášení 1 Vyhlášení 2 Vyhlášení 3
Vyhlášení 4


Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem (12. 10. 2018)

V pátek 12. 10. dopoledne proběhla beseda s českým malířem, autorem komiksů, ilustrátorem, tvůrcem autorských knih a především výborným člověkem, panem Pavlem Čechem. Povídal o sobě, jak se dostal k malování, knihám. Vyprávěl různé historky z dětství, které doplňoval jeho tatínek, který přijel na besedu s ním. Děti měly možnost se seznámit s jeho tvorbou, zasoutěžit si o drobné ceny, které pan Čech přivezl a na závěr proběhla malá autogramiáda :). Pana Čecha jsme mohli do knihovny pozvat díky projektu Jižní Morava čte.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Pavel Čech I Pavel Čech II Pavel Čech III


Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (11. 10. 2018)

Ve čtvrtek 11. 10. navštívila naší knihovnu spisovatelka Petra Braunová. Tato velmi sympatická dáma dokázala zaujmout početné publikum dětí. Během čtvrtečního dopoledne proběhly besedy tři – jedna pro žáky základní školy v Komořanech, druhá pro žáky základní školy v Tučapech a třetí pro nemojanské žáky. Paní spisovatelka povyprávěla o tom, jak se k psaní knížek dostala, jak taková knížka vzniká a v neposlední řadě některé své knížky představila a čtením z nich nakousla, o jaký příběh se jedná. Vybrala si knížky „Kuba nechce číst“, „O chlapci, který spadl z nebe“ a „Ztraceni v čase“. Všechny tyto knížky a jiné od paní spisovatelky si děti budou moci půjčit v naší knihovně.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Petra Braunová I Petra Braunová II Petra Braunová III


Vyhlášení soutěže „Jižní Morava čte“ a doprovodné akce (18. 9. 2018)

Slavnostní vyhlášení soutěže „Jižní Morava čte“ proběhlo v úterý 18. 9. 2018. Tato akce byla spojena s veřejným čtením z regionální literatury v podání obecního kronikáře, knihovnice a vášnivé čtenářky. Současně proběhla také vernisáž výstavy fotografií (Pinhole - (ne)všední) regionální autorky Andrey Němcové. Akce byla završena příjemnou diskuzí u sklenky vína a drobného občerstvení.


Veřejné čtení Veřejné čtení


Kostel sv. Martina – historie a současnost (6. 5. 2018)

V neděli 6. května 2018 se nám podařilo zaplnit kostel sv. Martina a poslechnout si něco z historie v podání pana Rudolfa Klacka, kronikáře naší obce. O sváteční atmosféru se postarali učitelé a žáci ZUŠ Vyškov.
Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.


Posluchači Čtení Zpěv


Autorské čtení z knihy „Sedm princezen“ (27. 3. 2018)

V úterý 27. 3. 2018 proběhlo v naší knihovně autorské čtení vyškovské rodačky Kateřiny Foltánkové. Její dětská kniha „Sedm princezen“ je psaná na míru každé malé čtenářce – ta v ní totiž vystupuje jako hlavní hrdinka. Na akci se sice sedm princezen nesešlo, ale i tak bylo setkání s autorkou knížky velmi příjemné.
Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.


Představení knihy Autorské čtení Autorka a čtenářka


Den knih pro ženy (6. 3. 2018)

Den knih pro ženy a také Mezinárodní den žen jsme v knihovně oslavili sice o dva dny dříve, ale za to v příjemném duchu. Naše čtenářky se na chvíli posadily a povykládaly si nejen o knihách. Posezení zpříjemnila sklenka vína a něco na zub. Tento den mohly čtenářky také vybírat z nových knih z výměnného fondu. Všechny ženy pak domů odcházely nejen s knihou a úsměvem, ale také s květinou.


Den knih pro ženy


Cestovatelská přednáška Radima Kejíka o Kubě (16. 2. 2018)

V pátek 16. 2. 2018 měli příznivci cestování opět možnost navštívit zajímavou zemi. Zemi, kde včera znamená dnes. Tentokrát se jednalo o Kubu a průvodcem byl stejně jako minule cestovatel Radim Kejík. Vyprávění bylo poutavé a fotografie perfektně dokreslovaly atmosféru. Kuba je jednou z posledních zemí se socialistickým režimem, zemí s množstvím barevných automobilových veteránů, továren vyrábějících rum, ale také chátrajících domů nebo svéráznou dopravou (alespoň co se turistů týče). Kubánská atmosféra je jedinečná a tak rozhodně stálo za to tuto cestu absolvovat.


Cestovatelská přednáška o Kubě 1 Cestovatelská přednáška o Kubě 2


Pasování prvňáčků na čtenáře (1. 2. 2018)

Koncem ledna proběhlo v naší knihovně historicky první pasování prvňáčků na čtenáře. Deset žáků ZŠ Tučapy proneslo slib a král Rudolf I. je pasoval do stavu čtenářského. Každý nový čtenář pak obdržel pasovací listinu, odznak čtenáře, čtenářský deníček a propisku. Na oslavu tohoto významného dne pan učitel rozkrájel dort ve formě slabikáře. Na závěr malí čtenáři ukázali své čtenářské umění a přečetli ukázky z různých historických i novodobých slabikářů a čítanek.
Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.


Pasování na čtenáře 1 Pasování na čtenáře 2 Pasování na čtenáře 3


Kurz fotografování (10. 12. 2017)

Knihovna v letošním roce uspořádala první ročník fotografického kurzu, který vedla Andrea Němcová. Šest účastníků tohoto kurzu se učilo základy fotografování a poznávalo různé „finty“ fotografů. Po každé lekci následoval domácí úkol, kterým se procvičila probraná teorie v praxi. Kurz byl ukončen výstavou fotografií všech účastníků, která je k vidění v naší knihovně.


Fotokurz 2 Fotokurz 1 Fotokurz 3


Mozkohrátky (7. 12. 2017)

Počátkem prosince nás navštívila paní Zdeňka Adlerová z vyškovské knihovny, která dětem čtvrtých a pátých tříd potrénovala „mozečky“ na akci nazvané Hrátky s pamětí. I přes počáteční šum dokázala děti zklidnit, aby se soustředily na dané úkoly a vše zdárně vyřešily.
Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.


Mozkohrátky 1 Mozkohrátky 3 Mozkohrátky 2


Cestovatelská přednáška Radima Kejíka „Transsibiřská magistrála“ (12. 11. 2017)

V pátek 10. 11. 2017 v podvečer jsme se v nemojanské knihovně vydali vlakem přes Sibiř a Mongolsko až do Pekingu. Transsibiřskou magistrálou nás poutavě provedl cestovatel Radim Kejík. Na více než 300 fotografiích jsme viděli odlehlé oblasti Sibiře, ruch hlavního města Číny, architekturu od olympijských stadionů až po jurty a také vlídné tváře domorodých lidí. Cesta to byla dlouhá a pestrá.


Cestovatel Radim Kejík Účastníci přednášky


Výstava fotografií „Nemojany dříve a dnes“ (2. 11. 2017)

Ve dnech 20., 21. a 28. října 2017 byla v nemojanské sokolovně k vidění výstava fotografií „Nemojany dříve a dnes“. Návštěvníci měli možnost porovnat proměny Nemojan a okolí v průběhu téměř 150 let. Výstava se těšila velké návštěvnosti, o čemž svědčí množství podpisů a hezkých komentářů na prezenční listině. Děkujeme!


Nemojany dříve a dnes 1 Nemojany dříve a dnes 2 Nemojany dříve a dnes 3


Vyhodnocení prázdninové fotografické soutěže „Cestování s knihou“ (19. 10. 2017)

Výhercem naší prázdninové fotografické soutěže se stal pan Rudolf Klacek. Svou fotografii okomentoval: „Já Baron, jsem na dovolené stále – mám problém pouze s otáčením listů“. Gratulujeme!

Baron

Celé Česko včetně Nemojan čte nejen dětem (13. 6. 2017)

Akce proběhla v rámci „Týdne čtení“ ve čtvrtek 8. června 2017 v odpoledních hodinách. Nejen dětem byly představeny nové knihy z výměnného fondu. Za poslechu četby příběhu šneka Krasíka si děti vyrobily krásné dekorace ze starých knih. Akce byla přínosem i pro knihovnu, protože jako bonus získala nového čtenáře.


Předčítání Tvoření dekorací Chlubíme se výtvory Tvoříme


Čtecí maraton (12. 6. 2017)

Základní škola připravila pro své žáky již tradiční „Čtecí maraton“. Stanoviště č. 7 bylo v knihovně. Děti se na chvíli staly knihovníky a plnily zadané úkoly. Na závěr byla bonusová otázka. Ten, kdo dobře poslouchal a celou dobu dával pozor, otázku správně zodpověděl a smlsnul si na čokoládě. Byla to Zuzanka Trnavská :-).


První skupinka dětí Maraton je v plném proudu Druhá skupinka dětí


Den maminek (12. 6. 2017)

Na svátek maminek jsme se připravovali i v naší knihovně. Malí čtenáři psali 5 důvodů, proč mají svoji maminku rádi. Pro někoho to byla hračka a vymyslel by důvodů třeba sto a někdo si zase nemohl vůbec vzpomenout, proč má svoji maminku rád. Nakonec byla dílka zdařilá a snad je ocenily i maminky.


Děti I Děti II Děti III


K čemu slunce, když není den (10. 4. 2017)

U příležitosti 75. výročí vyhlášení Terezína uzavřeným městem (židovským ghettem) a 72. výročí osvobození obce Nemojany Rudou armádou uspořádala Obecní knihovna Nemojany ve spolupráci se ZUŠ Vyškov a OÚ Nemojany nedělní odpolední pořad s názvem „K čemu slunce, když není den“. V pořadu zazněly texty, jež napsaly děti uvězněné v Terezíně, a které zhudebnil skladatel Daniel Dobiáš. Zahrály a zazpívaly žákyně ZUŠ Vyškov pod vedením paní Ivanky Vařejkové. Celým pořadem nás provázel pan Rudolf Klacek. Nedělní hudební odpoledne se vydařilo a příznivci literatury, hudby i historie si přišli na své.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Hudební odpoledne Účinkující Diváci


Příběh Titaniku (1. 4. 2017)

V pátek 24. 3. 2017 jsme v knihovně nastoupili na palubu zaoceánského parníku „Titanik“ a díky Bc. Daně Šimkové jsme se přenesli do roku 1912, kdy proběhla první a zároveň poslední plavba této lodi. Poutavé vyprávění o stavbě, plavbě a potopení lodi a některých pasažérech doplňovaly přítomné děti svými dotazy, které paní Šimková uvítala a také s radostí zodpověděla. Z jejího výkladu bylo zřejmé, že tématem žije a své znalosti neustále doplňuje. Děkujeme nejen paní Šimkové, ale také všem přítomným dětem, které se na přednášku dobře připravily a se zájmem ji sledovaly.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Děti ukazují své referáty Povídání o Titaniku Ukázka knížky o Polárkovi - medvídkovi z Titaniku


Den knih pro ženy aneb MDŽ v knihovně (14. 3. 2017)

V úterý 7. března 2017 proběhla v knihovně akce s názvem „Den knih pro ženy aneb MDŽ v knihovně“. Den se vydařil, návštěvníků (lépe řečeno návštěvnic) bylo hodně a o zpestření pohodového odpoledne se postarali naši malí čtenáři. Přečetli úryvky z knížek, které si sami vybrali, přednesli spoustu básniček a potěšili ženy kytičkou a malým dárečkem, který vyrobila paní Marika Barbíriková. Děkujeme!
Součástí akce bylo i vyhlášení Nejlepšího čtenáře. Jelikož se v letošním roce hledala nejlepší čtenářská babička, titul získala paní Blažena Košťálová, která měla ze všech našich babiček nejvíc výpůjček v roce 2016. Blahopřejeme!
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


MDŽ Děti čtou Babička čtenářka


Páteční tvoření v knihovně – výroba záložek do knížek (14. 3. 2017)

Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Tvoření je v plném proudu Výtvory To jsme vytvořili


Valentýnské tvoření (13. 2. 2017)

Knihovna plná srdíček aneb Valentýnské tvoření probíhalo v pátek 10. 2. 2017 v naší knihovně. Děti, které knihovnu pravidelně navštěvují každý pátek, měly tentokrát možnost předvést svůj umělecký talent a vyrobit něco svým milovaným k svátku sv. Valentýna.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Úvodní slovo Posluchači Diskuze


Mezinárodní den darování knihy (13. 2. 2017)

Obecní knihovna Nemojany se rozhodla podpořit KKD Vyškov, která se zapojila do Mezinárodního dne darování knihy. Čtenáři vybírali ze svých knihovniček knihy, které již mají přečtené a myslí si, že by mohly udělat radost někomu jinému. Knížek se sešlo hodně, a tak patří poděkování všem zúčastněným.

Zástupci KKD Vyškov a Diogenes předají darované knihy těmto subjektům:

Darované knihy


Předvánoční burza vyřazených a darovaných knih (21. 12. 2016)

Činnost knihovny byla v roce 2016 završena burzou vyřazených a darovaných knih. Příchozí mohli vybírat z velkého množství knih různých žánrů od klasiky, přes dětskou a naučnou literaturu až po moderní beletrii. Každý návštěvník odcházel s nejednou knihou.


Burza knih


Vyhodnocení literární soutěže „Mýty a legendy mého kraje“ (28. 11. 2016)

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 zaplnili knihovnu soutěžící a s napětím očekávali vyhlášení výsledků literární soutěže „Mýty a legendy mého kraje“. Do soutěže se přihlásilo 20 dětí z okolních základních škol. Obdrželi jsme práce dětí z Komořan, Tučap a Habrovan. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děti ve věku 6-9 let a 10-18 let. Porotou byla vybrána vždy první tři místa v každé kategorii. Výherce z každé kategorie postoupil do krajského kola. Nikdo ale neodešel smutný či zklamaný, protože odměnu si zasloužili všichni a také ji dostali.

Výsledky:

Kategorie 6-9 let
1. místo: Šimon Dytrt – Pověst o tučapské zvoničce
2. místo: Hana Šoupalová – Smutná skála
3. místo: Adéla Reichlová – O Meluzíně

Kategorie 10-18 let
1. místo: Jáchym Dytrt – O pokladu na Liliové hoře
2. místo: Matěj Provazník – Čertova věž
3. místo: Nikola Brandýsová – O Divišce

Další fotografie z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Úvodní slovo Posluchači Diskuze


Cestovatelská přednáška Mgr. Borise Vlacha (28. 11. 2016)

Měsíc listopad byl v knihovně zasvěcen cestování. Díky zajímavé cestovatelské přednášce Mgr. Borise Vlacha jsme se na chvíli přenesli do daleké Číny a Tibetu. Navštívili jsme např. sídlo Dalajlámy, prohlédli si Terakotovou armádu a zdolali různá převýšení. Na závěr jsme měli možnost si prohlédnout některé ze suvenýrů, které si pan Vlach přivezl z cest.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Úvodní slovo Posluchači Diskuze


Beseda nad knihou s panem Josefem Špidlou (10. 10. 2016)

Beseda nad knihou, která proběhla ve čtvrtek 6. 10. 2016, se nesla v historickém duchu. Pan spisovatel Josef Špidla pohovořil o své poslední knize „KRVAVÝ MĚSÍC NAD HOROU LILIAVOU“, která je historickým románem ze 17. století a popisuje události dotýkající se také Nemojan před 400 lety. Jeho poutavé vyprávění doplnila četbou z knihy paní Jarmila Wolfová. Účastníci besedy, kteří knihu ještě neměli, si ji zakoupili a pan Špidla jim ji ochotně podepsal.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Beseda Čtení z knihy Autogramiáda


Beseda s paní Jaroslavou Říhovou (27. 9. 2016)

Po náročné prázdninové rekonstrukci knihovny jsme se v ní sešli při příležitosti besedy s regionální spisovatelkou paní Jaroslavou Říhovou. Beseda proběhla v rámci slavnostního vyhlášení literární soutěže „Mýty a legendy mého kraje“. Paní Říhová dětem vysvětlila pojmy mýtus a legenda, pověděla nám zajímavosti z historie kraje pod Liliovou horou a přečetla jeden příběh ze své knihy Liliová hora. Slovo také dostal nemojanský kronikář, pan Rudolf Klacek, a přiblížil nám historii a mýty kolem tzv. Vymazalky. Kulisu dotvořily fotografie zajímavých míst, která jsou v knize Liliová hora zmíněna. Posluchači byli poté formou kvízu „vyzkoušeni“ ze znalosti zdejšího kraje.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Posluchači Beseda a promítání Kvíz


Charitativní projekt „Upleť čtverec“ (27. 9. 2016)

Obecní knihovna Nemojany se připojila k charitativnímu projektu Knit A Square, který pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Děkujeme všem, kteří čtverce upletli či uháčkovali.Pirátský čtecí maraton (7. 7. 2016)

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 probíhal ve škole „Pirátský čtecí maraton“. Děti ve věkově smíšených skupinách v čele se svými kapitány hledaly po škole stanoviště, na kterých plnily úkoly spojené s četbou pirátských textů. Jedno ze stanovišť bylo i v naší obecní knihovně.


Čteme dětem Dílnička Výherce soutěže o nejstarší dětskou knihu


Celé Česko čte dětem (6. 6. 2016)

V pátek 3. 6. 2016 proběhlo čtení dětem. Soutěžilo se, luštilo, prezentovalo a vyrábělo. Čtení se ujali někteří představitelé obce v čele s panem starostou, kteří předčítali dětem z vlastních knih. Andrea Němcová si připravila pro děti dvě krátké zajímavé prezentace na téma knihy a paní Ing. Dana Trnavská vedla výtvarnou dílničku, která se dětem moc líbila. V rámci pořádané akce proběhla soutěž „Kdo přinese nejstarší dětskou knihu“. Sešly se velmi zajímavé svazky knih a soutěž vyhrál Matyáš Bartošík, který přinesl dětskou knihu z roku 1924.
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/ nebo na našem Facebooku.


Čteme dětem Dílnička Výherce soutěže o nejstarší dětskou knihu


„Čteme pejskům“ (17. 5. 2016)

Pátek třináctého nemusí být jen nešťastný den. To mohou potvrdit žáci Základní školy Tučapy, kteří navštívili Obecní knihovnu Nemojany. Tam na ně čekala paní knihovnice z KKD Vyškov se svojí canisterapeutickou fenkou zlatého retrívra Endy.
Endy nejprve dětem na dvorku předvedla, jak umí svoji paničku poslouchat, a pak už dostaly prostor děti. V knihovně četly z knížky Františka Nepila "Já Baryk" příběhy o pejskovi a jeho kamarádech, vyprávěly o svých pejscích, které mají doma, a také si ověřily a prohloubily své znalosti o životě pejsků. Endy pozorně poslouchala, za což byla odměněna kostičkou sýra od každého z dětí.
Akce, která nesla název „Čteme pejskům“, se vydařila ke spokojenosti všech i přesto, že byl pátek „třináctého“ :-).
Více fotografií z akce naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Pejsek a kočička pečou dort Dort Pejsek, kočička, dort a pomocníci


Vyhodnocení soutěže „Každá knihovna má mít svůj talisman“ (3. 5. 2016)

Dnes jsme v knihovně odměnili děti ze Školní družiny v Nemojanech, které se zapojily do soutěže „Každá knihovna má mít svůj talisman“.


Pejsek a kočička pečou dort Dort Pejsek, kočička, dort a pomocníci


Jak si pejsek s kočičkou dělali dort (11. 4. 2016)

První dubnový čtvrtek jsme v knihovně přivítali naše budoucí čtenáře – děti z Mateřské školky v Nemojanech. Zatím ještě samy číst neumí, ale rády si pohádku poslechnou a někdy můžou i vyzkoušet to, co se právě dozvěděly z knížky. A protože jsme četli knížku „Povídání o pejskovi a kočičce“ od Josefa Čapka, děti se pokusily upéct stejný dort jako pejsek s kočičkou. A jestli se jim to povedlo, to posuďte sami :-).
Více fotografií naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Pejsek a kočička pečou dort Dort Pejsek, kočička, dort a pomocníci


Březen měsíc čtenářů – akce pro děti (31. 3. 2016)

Březen patřil v knihovně převážně dětem. V pátek 11. března 2016 jsme se sešli s dětmi ze Základní školy Tučapy, které se v rámci zábavně-poučného dopoledne na téma „Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“ (Jiří Žáček) seznámily s knihovnou a při naučné hře prokázaly, zda se umí v knihovně orientovat. O týden později nás navštívily děti z Nemojan. Zábavné dopoledne se neslo v duchu „Popletené pohádky“, kterou měly děti za úkol rozplést. Pro některé to byl úkol náročný, ale nakonec se to díky kolektivní práci podařilo všem.
Více fotografií naleznete v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


MDŽ 1 MDŽ 2 Popletená pohádka


MDŽ v knihovně (8. 3. 2016)

V úterý 8. března 2016 se v Obecní knihovně v Nemojanech slavil Mezinárodní den žen. V tomto příjemném prostředí u kávy a skleničky vína návštěvníci zavzpomínali, jak se slavil tento svátek dříve, a zároveň přivítali, že se tato tradice v Nemojanech obnovila. Všechny stálé i nové čtenářky odcházely domů s úsměvem a s růží.
Další fotografie si můžete prohlédnout v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


MDŽ 1 MDŽ 2 MDŽ 3


Přednáška PTACTVO ROUSÍNOVSKA (20. 1. 2016)

Obecní knihovna Nemojany ve spolupráci se ZO ČSOP Rousínov uspořádala dne 20. ledna 2016 přednášku na téma PTACTVO ROUSÍNOVSKA.
Návštěvníci měli možnost si poslechnout spoustu zajímavostí z ptačí říše a prohlédnout si krásné fotografie. Přednášejícím byl amatérský ornitolog pan Jiří Bartl z Rousínova. Je milovníkem přírody a především ptactva.
Děkujeme zastupitelce obce Nemojany Mgr. Blance Halasové, která zajistila účast pana Bartla a ujala se hlavního slova v průběhu přednášky.


Ukázka poslušnosti Deti čtou pejskům Společné foto


Den pro dětskou knihu (28. 11. 2015)

V sobotu 28. listopadu 2015 proběhl v naší knihovně den s velkým D, den zaměřený na propagaci dětských knih a dětského čtenářství, Den pro dětskou knihu.
Pro návštěvníky byl připraven prodej dětských knih, prodejní výstava adventních a vánočních dekorací a vánoční dílnička, kde si děti zdobily perníčky dle svojí fantazie.
Poděkování patří bývalé občance Nemojan, paní Janě Paveskové, která voňavé perníčky pro děti upekla a věnovala, paní Olze Navrátilové, která se zasloužila o výzdobu knihovny, panu knihkupci JUDr. Miroslavu Antošovi, který nám poskytl knihy k prodeji a v neposlední řadě všem, kteří se pořádané akce zúčastnili.
Další fotografie si můžete prohlédnout v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Ukázka poslušnosti Deti čtou pejskům Společné foto


Týden knihoven (5.-11. 10. 2015)

Čteme pejskům

V úterý 6. 10. 2015 v rámci Týdne knihoven proběhla akce nazvaná „Čteme pejskům“. Akce byla uspořádána pro děti základní školy s cílem podpořit četbu. Za dětmi přijela paní knihovnice Eva Kalivodová z KKD Vyškov a s ní fenka zlatého retrívra Endy. Paní knihovnice nejprve dětem předvedla poslušnost pejska a pak děti měly možnost pejskovi přečíst z knížky, odpovědět na otázky, které měla Endy v kapsičce na krku a na závěr fenku odměnit kouskem sýra a vyfotit se s ní.


Ukázka poslušnosti Deti čtou pejskům Společné foto


Do knihovny na zkoušku

Do knihovny na zkoušku. Zkoušení? Nikoliv. Každý, kdo chtěl, se mohl ve čtvrtek 8. 10. 2015 přijít do knihovny podívat, popovídat si, zahrát hry nebo vypít šálek dobré kávy. Kdo této možnosti využil, měl příjemně strávený čtvrteční podvečer.


Večerníček v knihovně

Večerníček v knihovně, tak se jmenovala akce, která proběhla v pátek 9. 10. 2015 v rámci Týdne knihoven. Tentokrát přišly do knihovny děti z mateřské školy, které si ověřily své znalosti z Večerníčkových pohádek. Pak si vyslechly příběh Broučka ze známé knížky Jana Karafiáta, Broučci.


Večerníček v knihovně Deti čtou Společné foto


Více fotografií si můžete prohlédnout v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Vyhodnocení prázdninové umělecké soutěže (14. 9. 2015)

Výherkyní naší prázdninové umělecké soutěže na téma: „S knihou na prázdniny“ je paní Lucie Danko.

Děkujeme za účast.

Výherní fotka

Předání štafety kronikářů (18. 8. 2015)

V úterý 18. 8. 2015 proběhla v Obecní knihovně Nemojany akce s názvem „Předání štafety kronikářů“. Po úctyhodných patnácti letech se rozhodla paní Helena Pelikánová ukončit svoji činnost kronikářky obce a právě jí bylo poděkování spojené s besedou věnováno.

K práci kronikářky se paní Pelikánová dostala v roce 1999. Od té doby uplynulo mnoho let, odehrála se řada událostí a byly popsány desítky stran kroniky. Celou tu dobu, každý den, naše kronikářka pečlivě zaznamenávala počasí a sledovala, co se kde událo. Samotný zápis do kroniky byl už jen vyvrcholením její celoroční práce. Činnost kronikářky vykonávala pod vedením čtyř starostů, kteří jí taktéž přišli za spolupráci poděkovat. Pomyslnou štafetu převzal nový kronikář obce Nemojany pan Rudolf Klacek.

Beseda probíhala v příjemném prostředí knihovny, kde návštěvníci měli možnost nahlédnout do obecních a školních kronik, zeptat se obou kronikářů na jejich činnost a v neposlední řadě se občerstvit.

Více fotografií si můžete prohlédnout v obecní fotogalerii: http://nemojany.rajce.idnes.cz/.


Publikum Kronikáři Prohlížení kronik


Březen měsíc knihy (březen 2015)

Březen je měsíc knihy a v letošním roce se zapojila i Obecní knihovna v Nemojanech spolu se Základní školou a Mateřskou školou Nemojany. Pro děti z mateřské školy byla uspořádána beseda a čtení z knížek. Pro školáky byla uspořádána soutěž Čtenářská superstar 2015. Další informace, výsledky soutěže a fotografie si můžete prohlédnout zde: Březen měsíc knihy u nás v knihovně.

© Obecní knihovna Nemojany, 2019