Obecní knihovna Nemojany

Služby

Obecní knihovna Nemojany nabízí následující služby:


Přihláška uživatele knihovny

Přihlášku uživatele knihovny generuje knihovnice v elektronickém výpůjčním systému. Pro přihlášení stačí do knihovny přijít a společně s knihovnicí přihlášku vyplnit.


Knihy v naší knihovně z výměnného fondu

Co je to výměnný fond?
Výměnný fond slouží k doplnění a aktualizaci původních knižních fondů místních knihoven regionu. Dokumenty výměnného fondu obhospodařuje útvar regionálních služeb při Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Dokumenty z výměnného fondu se bezplatně půjčují místním knihovnám na základě smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřené mezi pověřenou knihovnou a příslušným zřizovatelem místní knihovny. Každá smluvní knihovna má nárok zapůjčit si knihy z výměnného souboru dvakrát ročně. Na žádost knihovníka je možné počet souborů zvýšit. Dokumenty půjčuje knihovna svým čtenářům v souladu s výpůjčním řádem své knihovny. Výměnný soubor se dnem zapůjčení zobrazí v on-line katalogu dané knihovny.
O nových knihách z výměnného fondu vás budeme průběžně informovat v aktualitách.


Statistika

Knihovní fond
Registrovaní uživatelé
Návštěvy celkem
Počet výpůjček
Náklady na pořízení knihovního fondu

OBECNÍ KNIHOVNA NEMOJANY

Adresa

Nemojany 113

683 03

E-mail

knihovnanemojany@gmail.com

Facebook

Facebook

Provozní doba

Úterý 15.00-18.00

Návštěvy

Aktualizováno

10. 10. 2019

Celé Česko čte dětem Březen měsíc čtenářů Den pro dětskou knihu Týden knihoven 2015 Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2017 JMK Týden knihoven 2019 Jižní Morava čte
© Obecní knihovna Nemojany, 2019