Obecní knihovna Nemojany

Služby

Obecní knihovna Nemojany nabízí následující služby:


Přihláška uživatele knihovny

Přihlášku uživatele knihovny generuje knihovnice v elektronickém výpůjčním systému. Pro přihlášení stačí do knihovny přijít a společně s knihovnicí přihlášku vyplnit.


Knihy v naší knihovně z výměnného fondu

Co je to výměnný fond?
Výměnný fond slouží k doplnění a aktualizaci původních knižních fondů místních knihoven regionu. Dokumenty výměnného fondu obhospodařuje útvar regionálních služeb při Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Dokumenty z výměnného fondu se bezplatně půjčují místním knihovnám na základě smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřené mezi pověřenou knihovnou a příslušným zřizovatelem místní knihovny. Každá smluvní knihovna má nárok zapůjčit si knihy z výměnného souboru dvakrát ročně. Na žádost knihovníka je možné počet souborů zvýšit. Dokumenty půjčuje knihovna svým čtenářům v souladu s výpůjčním řádem své knihovny. Výměnný soubor se dnem zapůjčení zobrazí v on-line katalogu dané knihovny.
O nových knihách z výměnného fondu vás budeme průběžně informovat v aktualitách.


Statistika

Knihovní fond
Registrovaní uživatelé
Návštěvy celkem
Počet výpůjček
Náklady na pořízení knihovního fondu

OBECNÍ KNIHOVNA NEMOJANY

Adresa

Nemojany 113

683 03

E-mail

knihovnanemojany@gmail.com

Facebook

Facebook

Provozní doba

Úterý 15.00-18.00

Návštěvy

Aktualizováno

30. 6. 2019

Celé Česko čte dětem Březen měsíc čtenářů Den pro dětskou knihu Týden knihoven 2015 Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2017 JMK Jižní Morava čte
© Obecní knihovna Nemojany, 2019